Suikerbieten duurzaam vervoerd over water

9 juli 2021

L’Ortye verlaadt tijdens de komende bietencampagne alle suikerbieten uit Zuid-Limburg in schepen die vervolgens naar de suikerfabriek van Cosun Beet Company (CBC) in het West-Brabantse Dinteloord worden gevaren. Met het vervoer over water worden minimaal 8.000 vrachtwagenritten uitgespaard. Zo draagt de nieuwe manier van transport niet alleen bij aan een significante CO2-reductie, maar ook aan het verminderen van de filedruk op snelwegen.

Maar liefst 270.000 ton bieten worden in de periode van half september tot en met januari verladen op de locatie van L’Ortye in de Beatrixhaven in Maastricht. Ruim 200 schepen vervoeren de bieten vervolgens naar de fabriek in Dinteloord. Gedurende de 18 weken durende campagne zal een team van circa 10  mensen 6 dagen per week bezig zijn om alle bieten te verwerken.

De nieuwe manier van transport is de uitkomst van een pilot die CBC het afgelopen jaar heeft gedaan, met medewerking van Provincie Limburg, Provincie Brabant, L’Ortye, MCA Brabant en Zuid-Limburg-Bereikbaar.

Gedeputeerde Maarten van Gaans van de Provincie Limburg:

“Vervoer over water is een duurzamer alternatief voor het vrachtverkeer over de weg. Het sluit aan bij ons streven om de CO2-uitstoot in Limburg terug te dringen en de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Die omslag kunnen we alleen bereiken als het bedrijfsleven en overheden samenwerken. Daar is dit initiatief een prima voorbeeld van.”

Bij de proef werden twee manieren van transport getest: bieten die in zeecontainers in het schip werden geladen en met los gestorte bieten in het schip. De laatste methode bleek zowel qua CO2-uitstoot als bedrijfseconomisch het meest efficiënt.

Bij de komende campagne worden de bieten uit onder meer Simpelveld, Vaals, Margraten en  Meerssen met vrachtauto’s naar de havenlocatie in Maastricht gebracht. Voordat ze per schip worden verladen, worden de bieten gewogen en bemonsterd. Uit elke vracht wordt een representatief monster genomen, dat in een Beet-box wordt verpakt en voorzien van een sticker. Aan het eind van de dag worden de monsters vervolgens naar het laboratorium van CBC gebracht. Aan de hand van de sticker die aangeeft van welke teler de vracht afkomstig is, bepaalt het lab de kwaliteit van de bieten en de bijbehorende prijs.