Provinciale Staten stellen profiel Commissaris van de Koning in Limburg vast

7 juli 2021

Op woensdag 7 juli 2021 is P-21-015 Statenvoorstel vaststelling profielschets commissaris van de Koning in Limburg vastgesteld door Provinciale Staten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties publiceert het ambt van de commissaris van de Koning onder andere in de Staatscourant, VNG magazine, Binnenlands Bestuur en op rijksoverheid.nl.

Tevens is P-21-016 Statenvoorstel Instelling en samenstelling vertrouwenscommissie en vaststelling Verordening Vertrouwenscommissie inzake Instelling, samenstelling Vertrouwenscommissie en verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van de commissaris van de Koning vastgesteld door Provinciale Staten. De vertrouwenscommissie is als volgt samengesteld:

 • mevrouw Jetten (voorzitter);
 • de heer Claassen (PVV);
 • de heer Driessen (Forum voor Democratie);
 • mevrouw Fischer-Otten (50PLUS);
 • de heer Franssen (LOKAAL-LIMBURG);
 • mevrouw Jenneskens (D66);
 • de heer Kuntzelaers (PvdA);
 • de heer Nijskens (VVD);
 • mevrouw Plusquin (Partij voor de Dieren);
 • de heer Reuser (SVL);
 • mevrouw Werrij-Wetzels (CDA).

Profielschets commissaris van de Koning in Limburg (pdf, 2.6 MB)

aronnijsfotogr-provlimb-min.ollengren7juli21lr-011
voorzitter mevrouw Jetten en demissionair minister BZK Kajsa Ollongren