Oproep aan ramptoeristen om niet naar Limburg te komen

16 juli 2021

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk de Veiligheidsregio Zuid Limburg en Limburg Noord roepen in een open brief ramptoeristen op weg te blijven uit de overstroomde gebieden in Limburg. Ook steken ze de gedupeerden een hart onder de riem.

Iedereen leeft met u mee

"De voorspellingen over hevige regenval en de waarschuwingen voor grote overlast zijn werkelijkheid geworden. Helaas. De beelden die iedereen heeft gezien, zijn schokkend. Ze tarten elke verbeelding. Dat het Kabinet de overstromingen in Limburg als ramp heeft aangemerkt, zal niemand verbazen.

Veel mensen zijn geëvacueerd. Inwoners en ondernemers hebben grote schade. De regio Parkstad en het Heuvelland hebben het zwaar voor de kiezen gekregen. Dat geldt ook voor het gebied rond de Roer bij Roerdalen en Roermond. En inmiddels is het de Maas, die van zuid tot noord voor immense problemen zorgt.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat je er moedeloos en verdrietig van wordt wanneer je woning onder water komt te staan. Wanneer je je huis uit moet of wanneer je bedrijf noodgedwongen stil komt te liggen. Wanneer je ziet gebeuren dat zandzakken het water niet meer kunnen tegenhouden.

Het is niet bedoeld als schrale troost, maar we zien ondanks de ellende ook hoeveel mensen zich dag en nacht inzetten om de schade zoveel mogelijk te beperken of om over het welzijn van gedupeerden te ontfermen. Uit Limburg en uit de rest van het land. Hulp van familie, buren, collega’s en vrienden. En we zien brandweer, politie, het Waterschap, uw gemeente, de Reddingsbrigade, Defensie, Rode Kruis en veel andere organisaties dag en nacht in touw. Veel dank daarvoor. Ook beide Veiligheidsregio’s en Provincie Limburg doen al het mogelijke.

We realiseren ons dat we lang niet alle schade en overlast konden en kunnen voorkomen. En dat we de zorgen van veel mensen in Limburg niet kunnen wegnemen. Het is daarom belangrijk nu eerst alles op alles te zetten om de overlast aan te pakken. En daarbij kunnen we geen ramptoeristen gebruiken. Daarom onze dringende oproep: blijf weg als je er niks te zoeken hebt!

We zullen moeten praten over de manier waarop de schade wordt afgehandeld. Dat het Kabinet de overstromingen tot ramp heeft verklaard, is daarbij een goede stap.

En dan is er de vraag wat er op het gebied van waterhuishouding moet gebeuren om de kans op gigantische problemen zoals nu in de toekomst te voorkomen of te minimaliseren. Geen gemakkelijke vraag, maar de afgelopen dagen hebben aangetoond hoe noodzakelijk een antwoord daarop is.

We wensen alle gedupeerden veel sterkte om uw woning of bedrijf weer snel in orde te krijgen. En we hopen dat u de ellende ook in mentaal opzicht snel achter u kunt laten en zich straks opnieuw thuis voelt op uw eigen plek.

Iedereen in Limburg leeft met u mee, iedereen in Nederland leeft met u mee!"

Hans Verheijen, Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
Antoin Scholten, Voorzitter Veiligheidsregio Limburg Noord
Johan Remkes, Gouverneur van Limburg