Limburg lanceert Stikstof Dashboard

6 juli 2021

De Provincie Limburg heeft het Limburg Stikstof Dashboard  samengesteld. Dit interactieve overzicht geeft informatie over stikstof rondom de Limburgse Natura 2000-gebieden. U vindt er informatie over stikstofemissies en deposities in Limburg, Nederland en Europa. Het dashboard dient als achtergrond bij de Limburgse stikstofaanpak.

De eerste stap van die aanpak was het maken van de zogenoemde stikstofanalyses, die een goed beeld moeten geven van de actuele stikstofsituatie. Met het Limburgs Stikstof Dashboard worden deze stikstofanalyses inzichtelijk voor eenieder gemaakt. Het dashboard geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel als ook voor elk Limburgs stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Het dashboard geeft een beeld op sectorniveau en is daarmee niet bedoeld om effecten van individuele bronnen diepgaand in beeld te brengen. Het gekozen detailniveau is daarvoor ongeschikt.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Stikstofaanpak): “Het stikstofvraagstuk is ingrijpend en complex en er zijn veel belangen mee gemoeid. Het is daarom een goede zaak dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Het dashboard is daar een mooi hulpmiddel voor. Veel data die wel openbaar is maar waar je normaal een specialist voor moet zijn om deze te kunnen verwerken, is in het dashboard op een voor iedereen toegankelijke wijze ontsloten.”

Bekijk het stikstof dashboard.

N.B. Bij voorkeur openen in browser Chrome of Microsoft Edge   
Internet Explorer wordt niet ondersteund.