Installatie nieuw college van Gedeputeerde Staten

2 juli 2021

Op vrijdag 2 juli 2021 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de benoemingen en installaties van de nieuwe gedeputeerden.

Benoeming leden College van Gedeputeerde Staten

Via aanbevelingen zijn de volgende 6 kandidaat gedeputeerden voorgesteld: Lia Roefs (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Geert Gabriëls (GroenLinks), Ad Roest (LOKAAL-LIMBURG), Stephan Satijn (VVD) en Maarten van Gaans (D66).

Volgens de voorzitter van de Commissie onderzoek geloofsbrieven zijn geen feiten en/of omstandigheden naar voren gekomen die een wettelijk beletsel vormen voor de benoeming van de 6 gepresenteerde kandidaten als gedeputeerde van de Provincie Limburg.

De schriftelijke stemronde had als resultaat dat alle 6 kandidaat gedeputeerden voor een volledige functie werden benoemd:

  • Mevrouw C.W.J.M. (Lia) Roefs
  • Mevrouw M.M. (Madeleine) van Toorenburg
  • De heer G.J.W. (Geert) Gabriëls
  • De heer A.G.M. (Ad) Roest
  • De heer S.H.M. (Stephan) Satijn
  • De heer M.W.A. (Maarten) van Gaans

Alle gekozen gedeputeerden aanvaardden hun benoeming en werden door voorzitter Johan Remkes geïnstalleerd als gedeputeerde.

nieuw college GS
vlnr. S. Satijn, G. Gabriëls, M. van Toorenburg, L. Roefs, M. van Gaans en A. Roest.