Henk van der Linden aangesteld als nieuw lid van enquêtecommissie

22 juli 2021

Henk van der Linden zal met ingang van 23 juli starten als nieuw lid van de provinciale enquêtecommissie inzake mogelijke belangenverstrengeling van gedeputeerde Koopmans. Van der Linden volgt Marcel Thewissen op die enkele weken geleden besloot om de commissie te verlaten. Omdat Marcel Thewissen vicevoorzitter van de commissie was, wordt die rol overgenomen door Kathleen Mertens.

In de komende periode zal het nieuwe lid van commissie worden ingewerkt. Vooralsnog denkt voorzitter Aleida Berghorst niet dat het vertrek van Thewissen invloed heeft op het tijdspad dat wordt gehanteerd. Berghorst: “Het is nog steeds de bedoeling om eind november de resultaten van het onderzoek te presenteren.”

Na het verkrijgen van haar opdracht in april, is door de enquêtecommissie gewerkt aan een onderzoeksaanpak waarbij proportionele inzet van middelen en methoden zorgvuldig is afgewogen. Vanwege die zorgvuldigheid kan en wil de commissie tussentijds inhoudelijk niets communiceren. Dit gebeurt alleen bij de presentatie van alle bevindingen eind november aan het Provinciale Staten.

Voorzitter Aleida Berghorst: “Deze enquête is uniek in de provinciale  bestuursgeschiedenis. Het is voor ons, maar vooral voor alle mensen die hierbij zijn of worden betrokken, belangrijk om te weten dat wij als commissie uiterst zorgvuldig tewerk zullen gaan. Dat gaat soms ten koste van de snelheid, maar voor ons staat die zorgvuldigheid echt voorop.”

Op basis van een feitenonderzoek, eigen waarnemingen en gesprekken zal de enquêtecommissie beoordelen of het nodig is om over te gaan tot openbare verhoren. De verwachting is dat de commissie in september haar vervolgstappen zal kunnen aankondigen.

Over de enquête

De enquêtecommissie bestaat uit vijf Statenleden: Aleida Berghorst (voorzitter), Kathleen Mertens (vicevoorzitter), Teun Heldens, Henk van der Linden en Ingrid Voncken-Janssen.

De centrale vraag aan de commissie is om onderzoek in te stellen naar de integriteit en het handelen van gedeputeerde Koopmans in relatie tot zijn nevenfunctie bij J&T tussenholding en de met de Staten hierover gemaakte beheersafspraken, bijvoorbeeld op het dossier Meer Maas, Meer Venlo. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop hierop toezicht is gehouden. Het doel van de enquête is waarheidsvinding (wat is er gebeurd, tegen welke achtergrond (omstandigheden) vond dat plaats en – zo nodig, een analyse, wat zijn verklaringen?). De commissie benadrukt dat zij de grootst mogelijke onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit zal betrachten.