€ 6 miljoen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de Limburgse economie

1 juli 2021

De EU stelt via REACT-EU € 6 miljoen beschikbaar aan LIOF om Limburgse mkb’ers uit de COVID-19-crisis te leiden en te versterken op weg naar een competitieve en internationale toekomst. Bedrijven komen voor ondersteuning in aanmerking als hun innovatie- of internationaliseringsplannen bijdragen aan de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie.

‘Limburg Herstelt en Versnelt’

REACT-EU is een directe reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s en de transitie naar een groene en digitale economie. LIOF heeft hiertoe het project ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ opgezet. Het project kent drie onderliggende bouwstenen: LimburgToekomstbestendig, LimburgToerisme en International Trade Development. Via de REACT-EU bijdrage van € 6 miljoen kan LIOF tot 1 juli 2023 op ieder van de drie bouwstenen een extra impuls geven aan mkb’ers die uit de COVID-19 pandemie willen innoveren en/of internationaliseren en hiermee bijdragen aan de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie. Met ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ zal LIOF ook (voor het eerst) mkb’ers in de detailhandel ondersteunen.

Aanpak gevolgen COVID-19 hard nodig

LIOF ervaart in haar brede en intensieve contacten met het bedrijfsleven dat de economische gevolgen van COVID-19 vragen om een gerichte aanpak en extra investeringen om het innovatievermogen en de internationalisering van het Limburgse mkb een extra impuls te geven.

Bert de Wit, manager business development bij LIOF: “Sinds medio maart vorig jaar zijn veel bedrijven bezig met overleven en richten zij zich op het overeind houden van hun reguliere bedrijfsvoering. Innovatie- en groeiplannen zijn afgezwakt of geheel in de koelkast gezet. En door het sluiten van de grenzen is er ook op het gebied van internationalisering weinig gebeurd. Nu het einde van de pandemie in zicht is, komt het moment om te innoveren en te investeren in een digitale, groene en internationale toekomst. Daardoor kunnen bedrijven concurrerend blijven en kunnen we de Limburgse economische structuur versterken.”

Welke hulp kunnen bedrijven verwachten?

Binnen het project ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ ondersteunt LIOF mkb’ers bij de ontwikkeling van innovaties, met de nadruk op innovaties gelinkt aan de thema’s slim (digitalisering), duurzaam (energie en circulariteit) en gezond. Ondernemers kunnen kennis opdoen over nieuwe technologieën of marktkansen, bijvoorbeeld via klein- en grootschalige events, meerdaagse masterclasses, samenwerkingsprojecten en individuele gesprekken met business developers.
Bovendien worden ondernemers vanuit de bouwsteen International Trade Development geholpen met het verkennen en betreden van internationale markten, bijvoorbeeld door deelname aan buitenlandse handelsmissies.

Financiële impuls vanuit twee programma’s

Daarnaast kan LIOF mkb’ers financieel ondersteunen bij het uitvoeren van hun plannen. Dat gebeurt vanuit twee, met steun van de Provincie Limburg opgezette, programma‘s:
1. LimburgToekomstbestendig: dit programma richt zich op innovaties die bijdragen aan een meer toekomstbestendige economische structuur voor Limburg. Innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact. Binnen het programma LimburgToekomstbestendig zijn meerdere financieringsinstrumenten beschikbaar.
2. LimburgToerisme: dit programma is gericht op innovaties door (samenwerkende) ondernemingen in de toeristische en recreatieve sector in Limburg. Doel is te komen tot vernieuwende productmarktcombinaties met economische potentie die inspelen op trends en maatschappelijke uitdagingen. Binnen het programma LimburgToerisme zijn twee financieringsinstrumenten beschikbaar (beiden met een individuele en collectieve variant).
Meer info over deze programma’s is te vinden op fondsen en programma's.

Oproep aan ondernemend Limburg

Mkb’ers die willen herstellen van de COVID-19 pandemie en versneld willen innoveren en/of internationaliseren, kunnen contact opnemen met LIOF. LIOF kan helpen met advies, netwerk en financiering. LIOF is er ook voor mkb’ers in de detailhandel die willen innoveren, vergroenen en/of digitaliseren.