Werkgroep bereidt enquête voor

29 januari 2021

Het Presidium heeft op vrijdag 29-1-2021, naar aanleiding van de Motie 2701 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans, verdere afspraken gemaakt betreffende het enquêteproces.

Motie 2701 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans (pdf, 158 kB)

Voorbereidingswerkgroep

Er is een voorbereidingswerkgroep ingesteld bestaande uit de Statenleden Berghorst (PvdA), Van Caldenberg (SP), Claassen (PVV), Plusquin (Partij voor de Dieren), Thewissen (Samen Voor Limburg) en Vervuurt (D66). Zij bereiden het Statenvoorstel voor om te komen tot een provinciale enquête.
In dit voorstel komen de volgende zaken onder andere aan bod:

  • onderwerp en strekking van de enquête;
  • doelstelling en afbakening van de enquête;
  • aantal leden van de enquêtecommissie;
  • budget en dekking voor de uitvoering van de enquête;
  • profielschets van de voorzitter en leden van de enquêtecommissie;
  • ondersteuning van de enquêtecommissie (inhoud, organisatie, juridisch en communicatie);
  • opstellen van protocollen en beschrijving van de werkwijze.

Tevens is aan de voorbereidingswerkgroep gevraagd een startdossier samen te stellen.

Dit voorstel wordt voorzien van een advies van de Controlecommissie. Het enquêtevoorstel met het advies wordt vervolgens via het Presidium op 19-3-2021 doorgeleid naar Provinciale Staten voor besluitvorming. Volgens planning vindt de Statenbehandeling van dit voorstel plaats op 9-4-2021.

Informatieprotocol

Daarnaast heeft het Presidium een informatieprotocol vastgesteld dat u bijgevoegd aantreft.

Zodra het besluit door Provinciale Staten op het enquêtevoorstel is genomen, worden de leden van de enquêtecommissie benoemd door het Presidium. Deze enquêtecommissie bestaat enkel uit Statenleden en gaat aan de slag met de verdere enquêteopdracht en de uitvoering daarvan.

Protocol inzake (ambtelijke) ondersteuning en informatie-uitwisseling (pdf, 113 kB)