Verduurzaming Limburgse sportaccommodaties

Gepubliceerd op 4 januari 2021 (om 10:30)

Programma verantwoord verduurzamen
Energieverbruik is een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Zo’n 25% van de kosten bestaat uit energielasten. Door je accommodatie verantwoord te verduurzamen kunnen deze kosten eenvoudig worden verlaagd. Wist je dat je door collectief (energie) in te kopen en door het vervangen van binnenverlichting al gauw 35% op energiekosten kunt besparen?

Aan de slag met verduurzamen

Het programma ‘Verantwoord Verduurzamen’ is sinds april 2020 onderdeel van het begeleidingstraject van NOC*NSF. In 2020 heeft al een aantal Limburgse sportaccommodaties gebruik gemaakt van de lening van de Provincie Limburg om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. Huis voor de Sport Limburg kan sportverenigingen tot 1 juli 2021 een duurzaamheidsvoucher aanbieden. Met die voucher wordt de vereniging gratis begeleid bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Van energiescan en plan van aanpak tot offertetraject en monitoring van de resultaten.
Kijk snel op www.hvdsl.nl/verantwoord-verduurzamen

Ontzorgingsprogramma

Kleine gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen kunnen in 2021 ontzorgd worden bij het verduurzamen van hun vastgoed middels het provinciale ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
Meer info: Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren - Provincie Limburg