Meer positieve gezondheid door het ‘Leren van Limburg’

13 januari 2021

De Provincie Limburg timmert samen met partners al jaren aan de weg om positieve gezondheid op de agenda van iedere Limburger te krijgen. Vanmiddag heeft gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) tijdens een drukbezocht webinar uit handen van Angelique Schuitemaker, directeur iPH, de eerste uitgave een speciale magazine over de lessen van positieve gezondheid mogen ontvangen.

Het concept van ‘Positieve Gezondheid’ wordt nu door Beweging Limburg Positief Gezond ingezet in zorg, het sociaal domein, bij werkgevers, op scholen en door woningcoöperaties. De Provincie Limburg zet middels de Sociale Agenda in om Limburg de eerste Positief Gezonde provincie te maken. Positieve gezondheid is ook onderdeel geworden van het regionale gezondheidsbeleid van alle gemeenten in Limburg. Veel zorg- en welzijnsorganisaties hebben het gedachtengoed omarmd. Zo is er afgelopen najaar een start gemaakt om vanuit het scholingsplan Limburg Positief Gezond maar liefst 10.000 professionals  in zorg en welzijn op te leiden in het gedachtengoed van positieve gezondheid. Dat gebeurt via een online training en intervisiebijeenkomsten. Ook worden implementatiecoaches getraind om de uitvoering in de praktijk van de professional te begeleiden.

Landelijke webinar

De eerste editie staat volledig in het teken van ‘Leren van Limburg’. Tijdens de webinar werden de voortgang, ervaringen, inzichten en successen van de het project in Limburg naar voren gebracht. De provincie is namelijk al jaren aan de slag met Positieve Gezondheid. Het concept wordt ingezet vanuit de Sociale Agenda om organisaties en instellingen in de samenleving te helpen om gezondheid te stimuleren. Daar kunnen andere regio’s vast van leren en dit kwam dan ook volop ter sprake tijdens de interessante webinar.

“Langer, gezonder en gelukkiger leven dat is ons doel en hoe je dit kunt vormgeven delen we graag ook met de rest van Nederland”, zegt gedeputeerde Housmans vol trots. Namens de eerste positief gezonde Provincie Limburg nam hij deel aan de eerste Positieve Gezondheid livecast met wisselende thema’s en praktijkvoorbeelden van Positieve Gezondheid.

Positieve gezondheid in Limburg

De Provincie neemt het niet over, maar geeft de ondersteuning aan mensen, professionals om het zélf te doen. Er ligt met andere woorden geen blauwdruk, maar een traject waar gemeenten en organisaties zelf invulling aan kunnen geven. Positieve gezondheid is geen doel op zichzelf, maar is een goed middel om te werken aan deze zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Positieve gezondheid helpt om de doelen  van een gezondere provincie te halen.

Gezondheid, zelfredzaamheid en participatie vergroten

“Wij zetten ons al jaren in om gezondheidsverschillen te verkleinen en arbeidsparticipatie te vergroten door middel van provinciaal beleid. Wij willen een trendbreuk realiseren. Wij zien het nut van een vitale bevolking, waarin mensen mee doen en ertoe doen, voor een vitale economie. Gezonde mensen hebben meer grip op hun leven en kunnen meer bijdragen aan de gemeenschap. Het is belangrijk dat we omkijken naar elkaar en dat iedereen in zijn eigen omgeving een sociaal vangnet heeft. Wij willen dat mensen zelf regie voeren over hun gezondheid zoveel mogelijk als kan. Gezondheid is een middel om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten”, aldus de gedeputeerde Housmans.

Nu belangrijker dan ooit

De COVID-pandemie  laat ook zien hoe belangrijk gezondheid is, zowel voor individuele mensen als voor de samenleving als geheel. Mensen worden hard geraakt door deze crisis. De noodzaak tot preventie wordt duidelijk. Een gezonde leefstijl, meer bewegen en gezonde voeding, maar ook zingeving en sociale contacten – ertoe doen en meedoen – helpen mensen bij een vitaal en gezond leven. Bovendien is aandacht hebben voor elkaar vooral nu in deze roerige tijden cruciaal en het blijft belangrijk dat we omkijken naar elkaar. Op die manier houden we de maatschappij ondanks corona en alle beperkingen die momenteel gelden toch ook sociaal draaiende. Het zijn vaak de kleine gebaren die het verschil maken om eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen dat iemand in een sociaal isolement raakt.

Meer weten? Blader dan eens door het 'Magazine Positieve Gezondheid' of neem contact op met Beweging Limburg Positief Gezond.


'Leren van Limburg'

“Langer, gezonder en gelukkiger leven dat is ons doel en hoe je dit kunt vormgeven delen we graag ook met de rest van Nederland”, zegt gedeputeerde Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid)

'Magazine Positieve Gezondheid'

magazine-iph_limburg_voorblad-scaled-212x300

Meer weten? Bekijk het magazine hier.