Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Valkenburg aan de Geul

12 januari 2021

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben bij de commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 30 kandidaten gesolliciteerd, waaronder 10 vrouwelijke en 20 mannelijke.

Wat betreft de politieke gezindheid van de kandidaten kan het volgende worden gemeld:
VVD 11
CDA 5
PvdA 3
D66 2
PvdA/GroenLinks 1
Lokale partij 4
Partijloos 4

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.