Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Weert

29 januari 2021

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Weert hebben bij de commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 23 kandidaten gesolliciteerd, waaronder 5 vrouwelijke en 18 mannelijke.

Wat betreft de politieke gezindheid van de kandidaten kan het volgende worden gemeld:

  • VVD: 10
  • CDA: 8
  • PvdA: 3
  • Lokale partij: 1
  • Partijloos: 1

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.