Limburgse projecten kandidaat voor Nationaal Groeifonds

15 januari 2021

Vier projecten waar Limburg bij betrokken is, hebben de eerste horde genomen op weg naar een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Het betreft RegMed XB, FoodSwitch, de aanleg van buisleidingen tussen Chemelot en de Rotterdamse haven en het project vitale, robuuste, veilige en bevaarbare rivieren. Deze vier van totaal veertien voorstellen zijn door de eerste schifting en legt het kabinet voor aan een speciale commissie die de plannen gaat beoordelen.

Dat schrijven de ministers Wiebes (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport):

Dit is een hele wezenlijke stap om Limburg gezonder en duurzamer uit de crisis te investeren. Zowel qua innovatie als duurzame, digitale infrastructuur. Het zorgen voor behoud van de Limburgse welvaart en economische groei.

De Provincie kijkt vol vertrouwen uit naar het vervolgproces. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is dat het projecten zijn die de economische groei op de lange termijn stimuleren. Ook moeten de maatschappelijke opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Het kabinet maakt een eerste selectie van de door gemeenten, provincies en private partijen ingediende projecten. Die worden vervolgens door een externe commissie beoordeeld. De Tweede Kamer heeft daarna het laatste woord. Via het fonds investeert het kabinet in vijf jaar tijd zo’n 20 miljard euro in de Nederlandse economie.