Bedankt hulpverleners dat jullie er voor ons in 2020 waren!

1 januari 2021

Namens de Provincie Limburg heeft gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) op oudejaarsdag bezoeken gebracht aan hulpverleners, om hen te bedanken voor hun werkzaamheden in het afgelopen turbulente jaar. Zij zetten zich in voor het handhaven van de openbare orde, het bestrijden en voorkomen van incidenten en natuurlijk de (corona)zorg en het welzijn van iedereen.

Het is een bewogen jaar geweest door de corona-crisis en ook de jaarwisseling was hierdoor anders. Voor iedereen, maar in het bijzonder voor de mensen die dagelijks werken om Limburg veilig te houden. Dat doet ook met de jaarwisseling een extra beroep op de flexibiliteit en inzetbaarheid van de hulpverleners.

Roerige tijden

“Het lijkt vanzelfsprekend maar in onze wijken, het buitengebied en ook online wordt er door talloze zorgverleners, brandweerlieden, politiemedewerkers, de Koninklijke Marechaussee, douane en Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA) keihard gewerkt onder vaak moeilijke omstandigheden. Als gedeputeerde die staat vóór de veiligheid in Limburg heb ik hier graag aandacht voor en namens alle Limburgers onze dankbaarheid hiervoor uitgesproken”.

Deze blijk van waardering is om alle hulpverleners een hart onder de riem te steken en ook in het nieuwe jaar als ruggengraat van onze samenleving er te staan voor iedereen

Gesprekken

Met een reeks bezoeken op oudejaarsdag ging de gedeputeerde langs medewerkers in het Laurentius ziekenhuis, de brandweerkazerne in Venlo, commandopost van de gemeentelijke Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) in Roermond, de Douane en Koninklijke Marechaussee bij de luchthaven, BOA’s van de Groene Brigade met de Samen Sterk in Limburg (SSiL) partners en het regiobureau van de politie Limburg. Dat leverde mooie gesprekken op over hoe zij het jaar 2020 hebben beleefd. Als professionals en als team, maar er was ook ruimte voor de mens achter het uniform. Wat heeft dit voor impact op hun persoonlijk gehad, het gezin thuis en in de samenwerking met collega’s, partners en ook de dialoog met de (Lim)burger.

Dankbaar

“Het afgelopen jaar was een raar en bizar jaar voor iedereen. Maar zeker ook voor hulpverleners die ondanks deze roerige tijden, dag en nacht, voor ons allemaal klaar stonden. Het lijkt een vanzelfsprekendheid bijna, maar het vraagt veel van deze organisaties en vooral van de mensen die er hard en vaak met grote betrokkenheid werken aan onze veiligheid en gezondheid”, aldus gedeputeerde Housmans. “Deze blijk van waardering is om alle hulpverleners een hart onder de riem te steken en ook in het nieuwejaar als ruggengraat van onze samenleving er te staan voor iedereen”.