Woningbouwimpuls voor 693 woningen in Heerlen-Centrum

18 februari 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim 4 miljoen euro toegekend vanuit de woningbouwimpuls. Met de regeling Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen. Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is de aanpak om leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen. Met de bijdrage kan de gemeente samen met partners IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse woonambities van het Bidboek Urban Heerlen.

Versnelling woningbouw

In het programma Urban Wonen Heerlen werkt gemeente Heerlen samen met woningcorporaties, marktpartijen en Stadsregio Parkstad Limburg aan de realisatie van 693 extra woningen. Het woningbouwprogramma is gericht op jongeren, starters en senioren, die op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatief goede woning in de binnenstad van Heerlen. De bouw van deze woningen kunnen nu versneld worden waardoor er meer betaalbare woningen in onze regio gerealiseerd gaan worden.

Betaalbare woningen erbij in Heerlen-Centrum

Wethouder Peter van Zutphen: ‘Ik ben ongelooflijk blij met de steun vanuit het Ministerie van BZK door middel van de woningbouwimpuls. Goed dat het Rijk zich stevig verbindt aan de opgaves van onze stad en regio. Zonder de woningbouwimpuls was het realiseren van deze 693 woningen veel moeilijker geworden. Het is duidelijk dat we voor een grote bouwopgave staan maar de spades kunnen nu de grond in. Met dit bod kunnen we het woningtekort een significante slag toebrengen terwijl we de leefbaarheid van onze regio be-schermen. Binnen Urban Wonen Heerlen is er veel aandacht voor kwaliteit van wonen, samenleven, groen en beleving. Hiermee krijgt ons centrum een enorme boost en geven we een impuls aan onze woningbouwambitie.’