Informatiepunt gedupeerden vliegincident

26 februari 2021

De Provincie Limburg heeft een informatiepunt ingesteld voor betrokkenen die vragen hebben over de afhandeling van het vliegincident dat op zaterdag 20 februari plaatsvond. Vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op schadeherstel of de mogelijkheid om schade ergens te verhalen.
Als er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u deze aangeven via het volgende mailadres: 
in­for­ma­tie­punt­vlie­gin­ci­dent@prvlim­burg.nl   
Op basis van de vragen bekijkt de provincie welke vervolgacties mogelijk zijn.

Het informatiepunt werd bekendgemaakt op de speciale informatieavond voor inwoners uit het getroffen gebied. Maastricht Aachen Airport verzorgde deze online bijeenkomst samen met een aantal externe deskundigen. De bijeenkomst is hier terug te zien.