Hoogwater; Maaspark Ooijen-Wanssum bewijst direct al haar waarde

2 februari 2021

Slechts een maand na de oplevering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt het gebied direct al serieus getest door de Maas. Door de hoge waterstanden stromen sinds afgelopen weekend de hoogwatergeulen in Ooijen en Wanssum mee met de Maas. Ook in delen van de Oude Maasarm stroomt op dit moment Maaswater. Het is prachtig om te zien dat het nieuwe gebied doet waarvoor het bedoeld is; ruimte geven aan de Maas.

Nu is goed te zien dat de investeringen die de Provincie Limburg de afgelopen jaren deed, hun waarde direct bewijzen. Namelijk onze leefomgeving beschermen tegen hoog water.

Samen maken we werk van water

Samen met onze verschillende maatschappelijk partners zoals gemeenten, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat kijken we verder dan het beschermen van onze woon-, werk- en leefomgeving met dijken, maar werken we aan ruimte- en natuurontwikkeling.