Opschorting afspraken stuurgroep verbreding A2 mag geen gevolg hebben

9 december 2021

Het college van Gedeputeerde Staten gaat er vanuit dat de verbreding op het Limburgse deel van de A2, geen vertraging oploopt. In een brief aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat doet verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels ‘een klemmend beroep’ op minister Visser om de reeds genomen besluiten voortvarend door te zetten. In de brief wijst van Gaans-Gijbels op het eerdere besluitvormingsproces waardoor het besluit ‘onherroepelijk is geworden’. Het project bevindt zich intussen al in de aanloop naar de concrete uitvoering.

Afspraak stuurgroep

Onlangs ontstond onzekerheid en onduidelijkheid over de uitvoering van de verbreding, nadat een op het laatste moment een bijeenkomst van de stuurgroep Verbreding A2 door het ministerie van I & W werd afgezegd. Op deze vergadering zouden betrokken partijen de intenties over de uitvoeringen bekrachtigen, ondertekenen en verder uitwerken.

Budget

De opschorting van de ondertekening van de stuurgroep-afspraken, wordt veroorzaakt door een tekort bij I & W. Hoe groot dit tekort is op het totale budget, is nog onduidelijk. Hierdoor is op het laatste moment besloten geen verdere overeenkomsten te ondertekenen en bijeenkomsten van de stuurgroep te annuleren.

‘Verbeteringen A2 vinden doorgang’

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels: “Onze brief aan de minister en Tweede Kamer is heel helder: de verbreding van de A2 mag niet uitgesteld worden. Dat heb ik Den Haag heel scherp en indringend laten weten. Ik zal er alles aan doen om snel met de minister om tafel te gaan, zodat het kabinet ervan overtuigd raakt dat een besluit over het doorgaan van de aanpak van de A2 vanaf de eerste dag van het nieuwe kabinet opgepakt wordt. Dit is namelijk topprioriteit voor Limburg en voor Nederland en dat moet het ook voor het kabinet zijn.”