Provincie komt tegemoet aan zorgen winkelondernemers

1 december 2021

De provincie gaat de tijdstippen waarop werkzaamheden aan de N280 bij Roermond worden uitgevoerd, wijzigen. Gisteren is besloten om de plaatsing van nieuwe stoplichten komende weken voornamelijk in de nacht uit te voeren. Dat is afgesproken na overleg tussen ambtenaren van de provincie en overige betrokkenen. Winkelondernemers spraken recentelijk hun bezorgdheid uit over de doorstroming van bezoekers door verkeershinder vanwege werkzaamheden.

Aanpassingen

Aanvankelijk zou de afrit vanaf de N280 richting Wirosingel afgesloten worden vanwege de werkzaamheden. Volgens de nieuwe aanpak blijft deze --op enkele uitzonderingen na-- open. Wel waarschuwt de provincie dat het verkeer door de werkzaamheden vertraging en/of hinder zal blijven ondervinden.

Coronavertraging

Onlangs werd duidelijk dat de levering van nieuwe verkeersregelinstallaties, zoals bijvoorbeeld stoplichten, vertraagd is door haperingen in de economische keten vanwege coronamaatregelen. Door de late levering moeten de verouderde installaties op zo kort mogelijke termijn geplaatst worden om de verkeersveiligheid niet in het geding te laten komen.

Meevallende verkeershinder

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (infrastructuur en mobiliteit): “De drukte vanwege de verkeershinder lijkt tot nu toe gelukkig nog mee te vallen. Maar het is de uitvoerders gelukt om tegemoet te komen aan de zorgen van winkelondernemers. Dat betekent dat de werkzaamheden voornamelijk s’nachts zullen plaatsvinden. Dat brengt weliswaar extra kosten met zich mee maar we zijn bereid die te dragen vanwege het belang voor de ondernemers.”