Overstap naar vervoer over water komt op gang

8 december 2021

De overstap van bietenvervoer-over-de-weg naar vervoer over water, ontwikkelt zich tot een succes. Dat bleek bij het werkbezoek van gedeputeerde Maarten van Gaans en Maastrichts wethouder Gert-Jan Krabbendam (Klimaat & Energie en Mobiliteit) aan het vervoersbedrijf L’Ortye. Het is voor het eerst dat de afvoer vanuit Zuid-Limburg naar Noord-Brabant via de waterwegen geschiedt.

Werkbezoek

Maarten van Gaans en Gert-Jan Krabbendam lieten zich gedurende het werkbezoek in de Maastrichtse Beatrixhaven door directeur Jean L’Ortye bijpraten over de overstap. Er werd onder meer gesproken over het wegen van de lading op de vrachtwagens, over de automatisering van de vracht, over de zelfontwikkelde grijpkraan en de wijze waarop monsters worden genomen om de waarde van de lading te bepalen. Wel gaf de ondernemer aan dat het beperkte aanbod van transportschepen voor schommelingen in de vervoersprijzen zorgen.

Partners

Samen met afnemer Cosun Beet Company en kennisplatforms MCA Brabant en Bereikbaar Zuid hebben de provincies Limburg en Noord Brabant de overstap naar de binnenvaart mogelijk gemaakt. L’Ortye heeft vorig jaar alle drempels en benodigdheden geïnventariseerd. Daarna werd in oplossingen geïnvesteerd om de overstap mogelijk te maken.

8000 vrachtwagenritten

Tot dit jaar werden de ladingen vanuit Zuid-Limburg met vrachtwagens over de weg vervoerd naar de afnemer in Dinteloord –gelegen in het noordwesten van Noord-Brabant. Daar worden de bieten verwerkt tot consumptiesuiker. Verwacht wordt dat aan het einde van de bietencampagne zo’n 200 scheepsladingen vervoerd zullen zijn. Dit staat gelijk aan ongeveer 8.000 vrachtritten die per keer ruim 170 kilometer rijden.

Voorbeeldproject

Gedeputeerde Maarten van Gaans (energietransitie, mobiliteit en infrastructuur): ‘Het werkbezoek in de Beatrixhaven van Maastricht laat zien hoe provincies, bedrijven en partners de overstap naar vervoer over water gezamenlijk op gang kunnen trekken. Want na de start van de Limburg Express is dit in korte tijd het tweede project in Limburg, dat vrachtvervoer over de weg terugdringt. Dat leidt niet alleen tot een verlaging van de uitstoot en een verhoging van de verkeersveiligheid maar ook tot minder drukte op de wegen. Laat het vervoer van bieten over de Maas dan ook een voorbeeld én een bewijs zijn voor bedrijven en organisaties die deze stap óók willen maken.”


Werkbezoek aan bietenoverslag van vrachtwagens naar vervoer over het water L'Ortye

Limburgs gedeputeerde Maarten van Gaans (tweede van rechts)