Noodhulp en vervoer van zieke en gewonde wilde dieren voortgezet

23 december 2021

In 2020 is het vervoer en de opvang van zieke en gewonde in het wild levende dieren in Limburg met hulp van de Provincie mogelijk gemaakt. Hoewel het ondersteunen van het vervoer en de opvang van zieke en gewonde wilde beschermde inheemse diersoorten geen wettelijke provinciale opgave is, heeft het college het besluit genomen de financiering voort te zetten. De hiervoor bestemde subsidieregeling wordt in de resterende collegeperiode gecontinueerd.

Geert Gabriëls:

Het is belangrijk dat we als samenleving oog hebben voor de dieren om ons heen. Of het nu gedomesticeerde of wilde dieren zijn, we leven ermee samen. De Provincie Limburg neemt haar morele verantwoordelijkheid en draagt van harte bij aan opvang en vervoer van gewonde dieren, die bijvoorbeeld aangereden zijn of ergens in verstrikt zijn geraakt. Ik ben de vrijwilligers van dierenambulances en mensen die dieren opvangen dankbaar voor al het goede werk dat zij verrichten. Zorgdragen voor gewonde dieren is dan wel geen wettelijke taak, het draagt wel bij aan de instandhouding van soorten. Vrijwilligers en dierenorganisaties nemen hierin hun verantwoordelijkheid en kunnen rekenen op steun van de Provincie.

Opgevangen dieren

In 2020 is een groot aantal verschillende diersoorten opgevangen. Veel voorkomende soorten zoals duiven, zangvogels en egels maar ook diersoorten die onder de prioritaire soorten voor actieve soortenbescherming in Limburg behoren zijn vervoerd. Dieren zoals de oehoe, boomvalk, rode wouw, wespendief, patrijs en het vliegend hert.

Financiering

De organisaties die zorgen voor het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde dieren zijn voor hun werkzaamheden afhankelijk van donateurs, sponsoren en met name gemeentelijke overheden. De gemeentelijke financiering is vaak gekoppeld aan vervoer of opvang van huisdieren, zwerfdieren of specifieke diersoorten. De subsidieregeling van de Provincie maakt het mogelijk dat ook wilde en beschermde inheemse dieren opgevangen kunnen worden.