Hoogwaardige Fietsverbinding Midden - Limburg stap dichter bij

3 december 2021

Vandaag is de realisering van de hoogwaardige fietsverbinding van Nationaal Park De Groote Peel naar Nationaal Park De Meinweg een belangrijke stap dichterbij gekomen. In een digitale bijeenkomst en ceremonie ondertekenden wethouders van de gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond en Roerdalen en Limburgs gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels een intentieverklaring voor het gezamenlijk uitvoeren van een verkennende tracéstudie.

Hoogwaardige fietsverbindingen

Het ruim 35 kilometer lange traject betreft één integraal tracé, bestaande uit meerdere deeltracés/projecten per gemeente, welke de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Het traject valt onder het project ‘Hoogwaardige Fietsverbindingen Midden-Limburg’, waaraan zowel gemeenten als provincie financieel bijdragen.

Aantrekkelijk

Met dergelijke fietsverbindingen wordt de overstap van gemotoriseerd vervoer naar de fiets aantrekkelijker gemaakt. Onderzoeken tonen namelijk aan, dat fietsen onder meer de volksgezondheid verbetert, de verkeersveiligheid vergroot, de drukte op de weg vermindert en de uitstoot van schadelijke gassen reduceert. Daarnaast bieden goede fietswegen een kans voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Samenwerking

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels, namens het college van Gedeputeerde Staten: “Zoals bekend heeft fietsen veel voordelen ten opzichte van andere vormen van vervoer. Het is voor dit college dan ook belangrijk, dat er door de hele provincie heen, veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietspaden worden gerealiseerd. De gezamenlijke ondertekening door de midden Limburgse gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond en Roerdalen en de provincie laat zien, dat belangrijke stappen worden gezet in de daadwerkelijke realisering van de plannen. Mijn dank naar wethouders is dan ook groot.”


Planning hoogwaardige fietsroute Midden Limburg

Gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond en Roerdalen en Limburgs college van Gedeputeerde Staten plannen een hoogwaardige fietsroute van Nationaal Park De Groote Peel naar Nationaal Park De Meinweg, als onderdeel van een groter fietsnetwerk. Ook andere Limburgse gemeenten worden uitgenodigd om bij de provincie plannen in te dienen.