Enquêtecommissie presenteert eind januari haar eindverslag

23 december 2021

De provinciale enquêtecommissie inzake mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Koopmans, zal eind januari 2022 haar eindverslag presenteren aan Provinciale Staten.

Het accountantskantoor dat in opdracht van de enquêtecommissie een feitenonderzoek heeft uitgevoerd, zal binnenkort haar bevindingen presenteren aan de commissie. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten heeft de commissie besloten dat openbare verhoren niet noodzakelijk zijn om te komen tot een zorgvuldig en evenwichtig eindverslag.

In de komende periode zal de enquêtecommissie het accountantsonderzoek samenvoegen met haar eigen bevindingen en gesprekken met betrokkenen. Voorzitter Aleida Berghorst: “We hebben in de afgelopen maanden veel mensen gesproken en veel zaken onderzocht. De commissie ziet geen aanleiding om het zware onderzoeksmiddel van verhoor, waarbij mensen publiekelijk en onder ede worden verhoord, in te zetten.”

Opdracht aan de commissie

De centrale vraag aan de commissie is om onderzoek in te stellen naar het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans in relatie tot zijn nevenfunctie bij J&T Tussenholding B.V. en de met de Staten hierover gemaakte beheerafspraken, bijvoorbeeld op het dossier Meer Maas, Meer Venlo. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop hierop toezicht is gehouden. Het doel van de enquête is waarheidsvinding (wat is er gebeurd, tegen welke achtergrond (omstandigheden) vond dat plaats en – zo nodig, een analyse, wat zijn verklaringen?). De commissie benadrukt dat zij de grootst mogelijke onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit zal betrachten.