Tussentijds verslag gids

30 april 2021

Het Presidium heeft op 30 april 2021 kennis genomen van het ‘Tussentijds verslag van bevindingen uit de eerste ronde verkennende gesprekken’, zoals opgemaakt door de gids Onno Hoes.