Provincie Limburg sluit zich aan bij Stichting Steenbreek

1 april 2021

De Provincie Limburg sluit zich aan bij Stichting Steenbreek. Gedeputeerde Carla Brugman geeft aan enthousiast te zijn over het voorstel. “Limburg is steeds meer versteend geraakt door de aanleg van asfalt, nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Dit is niet alleen slecht voor de biodiversiteit, maar het is ook niet klimaatproof.”

Operatie Steenbreek is een campagne van Stichting Steenbreek, die erop gericht is de leefomgeving te vergroenen. Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van de biodiversiteit en om de provincie te wapenen tegen klimaatverandering.

Limburg is steeds meer versteend geraakt door de aanleg van asfalt, nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Dit is niet alleen slecht voor de biodiversiteit, maar het is ook niet klimaatproof.

Betegelde tuinen en een versteende openbare ruimte kunnen bij hoosbuien bijdragen aan overstromingen en verontreiniging van natuur en milieu. Groen kan meer water opnemen en dat helpt bijvoorbeeld om vervuilende riooloverstorten te voorkomen. Beton en asfalt zorgen bij hitte bovendien voor extra warmte, terwijl groen juist kan koelen. Daarnaast helpt een toename van planten en bloemen mee om de onder druk staande biodiversiteit een steuntje in de rug te geven.

Wie volgt?

De provincie zal zich met name richten op het organiseren van kennisuitwisseling en bij elkaar brengen van verschillende partijen, om in gezamenlijkheid meer groen te realiseren in Limburg.

Op dit moment hebben zeven van de 31 Limburgse gemeenten zich al aangesloten bij Steenbreek. Venray, Weert, Leudal, Meerssen, Beekdaelen, Landgraaf en Heerlen omarmden het initiatief al. Maar het zou mooi zijn als nog meer gemeente zich zouden aansluiten om samen echt verschil te kunnen maken voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in Limburg. Aanmelden kan via: www.steenbreek.nl/aansluiten/