Presidium stelt de heer Onno Hoes aan tot gids voor verkenning nieuw provinciebestuur

21 april 2021

Het Presidium heeft op woensdag 21-4-2021 naar aanleiding van de aangenomen Motie 2732 Gewijzigd Straus inzake Verkenningsfase ter continuering van de bestuurlijke stabiliteit van Limburg door Provinciale Staten op 16-4-2021, één gids aangesteld, de heer Onno Hoes.

Limburg is gebaat bij bestuurlijke stabiliteit en daarom moet er vaart gemaakt worden om te komen tot een duurzame en breed gedragen uitweg uit de ontstane situatie. Daarom is de heer Hoes aangesteld om te inventariseren hoe een nieuw provinciebestuur gevormd kan worden dat breed draagvlak geniet binnen Provinciale Staten.

De heer Hoes is een ervaren bestuurder en was onder andere lid van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, burgemeester van Maastricht en waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer.

Het Presidium heeft heden met de heer Hoes gesproken om de opdracht en het vervolgproces te bepalen. Hij gaat per direct aan de slag met zijn opdracht.