Presidium benoemt leden enquêtecommissie

9 april 2021

Op vrijdag 9 april 2021 is het Statenvoorstel P-21-005, om te komen tot een enquête in de vergadering van Provinciale Staten, vastgesteld. Het aantal leden van de enquêtecommissie, uitsluitend Statenleden, is vastgesteld op 5 leden en deze zijn door het Presidium benoemd.

De enquêtecommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter Statenlid Aleida Berghorst (PvdA)
  • Vicevoorzitter Statenlid Marcel Thewissen (SVL)
  • Commissielid Statenlid Ingrid Voncken-Janssen (CDA)
  • Commissielid Statenlid Teun Heldens (VVD)
  • Commissielid Statenlid Kathleen Mertens (GroenLinks)

Als plaatsvervangende leden zijn benoemd:

  • Statenlid Anne Marie Fischer-Otten (50PLUS)
  • Statenlid Henk van der Linden (LOKAAL-LIMBURG)

De enquêtecommissie gaat aan de slag met de verdere enquêteopdracht en de uitvoering daarvan. Deze commissie vergadert in beslotenheid met uitzondering van eventuele openbare (hoor)zittingen.

Voor vragen over de enquêtecommissie kunt u terecht bij de voorzitter mevrouw Aleida Berghorst, a.berghorst@prvlimburg.nl.

Voor pers-mediavragen kunt u terecht bij Lars Walder, lars@bureauwalder.nl of telefonisch via: 06 53 43 27 65.

P-21-005 BESLUIT (pdf, 134 kB)