Koninklijke onderscheiding voor 260 verdienstelijke Limburgers

26 april 2021

Vandaag, maandag 26 april 2021, worden 260 Limburgers erover geïnformeerd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje-Nassau. Deze Limburgers zetten zich al jaar en dag in voor onder meer sport-, muziek-, heemkundeverenigingen, parochies, stichtingen of als mantelzorgers. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de Limburgse samenleving. Op deze heuglijke dag krijgen zij waardering voor hun jarenlange inzet. Ook dit jaar in aangepaste vorm wegens de coronamaatregelen.

De 260 onderscheidingen zijn toegekend in de volgende categorieën:

  • 233 personen Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • 26 personen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • 1 persoon Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ieder jaar vindt bij gelegenheid van Koningsdag de lintjesregen plaats. Op deze bijzondere en feestelijke dag ontvangen Limburgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving een Koninklijke onderscheiding.

Aangepaste vorm

Vanwege de huidige maatregelen kan de uitreiking niet plaatsvinden op traditionele wijze. Om deze reden is gekozen voor een aangepaste viering van de lintjesregen 2021. De bekendmaking is vandaag, op 26 april, maar het uitreiken van de bijbehorende versierselen gebeurt tussen maandag 26 april tot en met zaterdag 1 mei. Deze aanpak geeft voor de gedecoreerden de mogelijkheid om op gepaste wijze de waardering voor hun verdiensten te vieren. De burgemeester overhandigt het lintje aan een naaste, waarna deze de onderscheiding opspeldt.

Bijzondere onderscheidingen

Mevrouw J.A.C. de Gast-Krebbeks uit de gemeente Beesel is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet als mantelzorger voor haar echtgenoot. Naast jarenlange assistentie bij dagelijkse taken en zorg, blijft zij het werk van haar man (grafisch ontwerper) exposeren en begeleidt zij hem dagelijks hierin. Daarnaast geeft mevrouw lezingen over mantelzorg, heeft zij een boek geschreven (‘Rotzakken’) en is als vrijwilligster actief voor Bibliotheek Beesel-Reuver en Wandelsportcentrum De Solberg.

Gouverneur Johan Remkes heeft vandaag de heer mr. R.J.H. Vlecken telefonisch geïnformeerd over zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Vlecken, burgemeester van de gemeente Landgraaf en binnenkort van Weert, ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige verdiensten voor onder meer Stichting Innnovo, de KNVB, Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge en de Närrische Europäische Gemeinschaft e.V.

De heer prof. dr. F. Postma uit de gemeente Venlo is vandaag, als enige Limburgse inwoner, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Als boekhistoricus heeft hij basiswerken voor de vroegmoderne kerk- en cultuurgeschiedenis gecreëerd. Ook heeft hij zich ingezet als bruggenbouwer tussen de Nederlandse en Hongaarse academische wereld, in het bijzonder wat betreft het bestuderen van de gezamenlijke boekcultuur.

Bijzonder is dat twee broers en een moeder en zoon zijn onderscheiden. Ook zijn elf echtparen gedecoreerd.

Overzicht lintjes

Gegevens over de afgelopen jaren
Algemene gelegenheid 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal 241 249 244 268 260
Lid in de Orde van Oranje Nassau 211** 219** 211 239 233
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 30 29 28 27 26
Officier in de Orde van Oranje Nassau 0 1 5 2*** 1
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 0 0 0 0 0

** waarvan een persoon Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

*** waarvan een persoon Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden


Overzicht lintjesregen gedecoreerden 2021

Download het .pdf bestand met een overzicht van alle gedecoreerden in Limburg. Meer informatie over de gedecoreerden is te vinden via de desbetreffende gemeente.