Brief Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten

14 april 2021

Het College van Gedeputeerde Staten, op dit moment feitelijk bestaande uit gouverneur Theo Bovens, heeft vandaag een brief naar Provinciale Staten gestuurd over de ‘besluitvorming in de context van de huidige politiek-bestuurlijke situatie.’