Algemeen Statement College GS

9 april 2021

Statement college GS uitgesproken tijdens Statenvergadering op 9 april 2021

Wij hebben als College in de eerste termijn relatief weinig vragen gehoord, en vooral heel veel oordelen. Oordelen die niet zijn gebaseerd op zorgvuldig onderzoek. Onderzoek zoals dat door Gedeputeerde Staten (via de concerncontroller) en de Gouverneur (vanuit de Commissie Integriteit) is geïnitieerd. Dat betreurt het College zeer, er wordt geoordeeld en veroordeeld over dit College en de Gouverneur, zonder waarheidsvinding en daarop gebaseerde zorgvuldige oordeelsvorming.

Nog meer betreurt het College dat de ambtelijke organisatie in dit debat wordt getrokken. De onafhankelijkheid en professionaliteit van directie, concerncontroller en directiesecretaris worden openlijk in twijfel getrokken en onderdeel van moties. Ook hier weer zonder fundament. Een van de meest belangrijke pijlers van onze rechtsstaat is dat niet wordt geoordeeld, anders dan op basis van feiten en gedegen onderzoek.

Om elk misverstand te voorkomen: wij stellen integer handelen en een daarbij passende bestuurscultuur boven alles. Vanuit dat perspectief hebben wij de afgelopen 2 jaar naar eer en geweten onze rol vervuld. Op basis van zo’n 70 statenvoorstellen en 31 beleidskaders, die allemaal, stuk voor stuk, met ruime meerderheden zijn aangenomen. En wij hebben in die jaren een ambtelijke organisatie aan de slag gezien die in al haar handelen integriteit vooropstelt en het goede doet voor Limburg. Wij zien dan ook de uitkomsten van elk onderzoek dat op onze bestuursperiode toeziet met alle vertrouwen tegemoet.

Echter de signalen vanuit uw Staten zijn ons helder, het vertrouwen ontbreekt en zonder dat vertrouwen is het onmogelijk om ons werk voor Limburg en de Limburgers voort te zetten. Daarom dienen wij met onmiddellijke ingang als gedeputeerden ons ontslag in. En wensen Uw Staten veel wijsheid om het goede te doen voor Limburg.

Kijk hier naar Statement College Gedeputeerde Staten:

https://channel.royalcast.com/provincielimburg/#!/provincielimburg/20210409_1?start=19403000