Technische Veiligheidscommissie Chemelot geïnstalleerd

25 september 2020

Met de start van Ira Helsloot, Gerard van Harten en Hetty Klavers als leden van de Technische Veiligheidscommissie (TVC) is er donderdag een nieuwe stap gezet in de voortgang van de ‘Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving’. Met een werkbezoek aan de Chemelot site en kennismaking met betrokken partijen zijn de op 1 september jl. aangewezen leden van de Technische Veiligheidscommissie (TVC) gestart met hun werkzaamheden.

In de vastgestelde ‘Veiligheidsvisie Chemelot e.o.’ zijn diverse maatregelen benoemd die erop zijn gericht de veiligheidsrisico’s, waar mogelijk aan de voorkant, te verkleinen en te voorkomen. De commissie heeft als opdracht gekregen om een veiligheidskader op te stellen voor de Chemelot site. Op basis van dit veiligheidskader worden activiteiten en ontwikkelingen (nieuwe initiatieven, bestaande functies), zowel binnen als buiten de site Chemelot en zowel voor risicobronnen als voor risico-ontvangers, in de (plan)voorbereidingsfase alsook in de vergunningfase en de besluitfase beoordeeld en eventuele condities en randvoorwaarden bepaald.

Wie vormen de commissie?

De Technische Veiligheidscommissie bestaat uit drie externe, onafhankelijke personen, elk met een eigen profiel en expertise en ervaring, namelijk:

  • De heer Ira Helsloot, hoogleraar ‘Besturen van veiligheid’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de commissie is hij de voorzitter en vult hij het V-profiel in. Dit betreft het domein (externe) veiligheid, risico- en incidentenbeheersing.
  • De heer Gerard van Harten, voormalig CEO Dow Benelux BV. Hij neemt zitting in de commissie vanuit het I-profiel, oftewel in de aansturing van een (chemische) industriesite.
  • Mevrouw Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland. Zij geeft als bestuurder in een politiek-bestuurlijk gestuurde omgeving invulling aan het bestuurlijk profiel.

Begin 2021 zal de TVC het veiligheidskader in de vorm van een convenant presenteren aan de betrokken partijen. Doel is dat de samenwerkende partijen (Provincie, gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Chemelot / CSP, Veiligheidsregio Zuid-Limburg) dit convenant ondertekenen en zich daarmee committeren aan het kader.

Gedeputeerde Robert Housmans:

Met deze commissie van experts zetten we opnieuw een belangrijke stap in het proces van verbeteren van de veiligheid voor de Limburgers.