Provinciale impuls voor stationsomgeving en Schilterstraat Simpelveld

2 september 2020

De Provincie Limburg draagt bij aan de gebiedsontwikkeling van de Schilterstraat en de stationsomgeving in Simpelveld. Vandaag tekenden gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Wiel Schleijpen daarvoor hun gezamenlijke samenwerkingsagenda.
Het is de vierde samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het eind 2019 door Provinciale Staten vastgestelde Kader Kwaliteit Limburgse Centra. Met het kader KLC wil de Provincie bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan verbetering van de woon- en leefomgeving.

“De Provincie Limburg zet zich samen met partners, zoals de gemeente Simpelveld, in voor veilige en leefbare buurten en wijken”, zegt gedeputeerde Dritty (Ruimte, Wonen en Europa). “De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. De projecten die de gemeente Simpelveld daarvoor heeft aangedragen, passen daar uitstekend in.”


Schilterstraat: een veilige en prettige wijk

In de Schilterstraat worden 70 woningen aangepakt met de bedoeling om levensloopbestendige en energiezuinige sociale huurwoningen te realiseren. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Met een toekomstbestendige en duurzame woonomgeving voor specifieke doelgroepen spelen Woningstichting Simpelveld en de gemeente in op de toekomstige woningbehoefte. Wethouder Wiel Schleijpen: “De Schilterstraat moet een veilige en prettige wijk worden voor onder meer starters, ouderen en nieuwkomers.
Woningstichting Simpelveld is initiatiefnemer van het project. Directeur Ben Wouters: ‘Wij streven naar een aanpak waarbij de bewoners centraal staan, de woningen energiezuinig en betaalbaar zijn en de wijk aantrekkelijker wordt.”


Stationsomgeving: recreatief knooppunt

De stationsomgeving van de Miljoenenlijn in Simpelveld wordt een knooppunt in het toeristisch-recreatief netwerk in Zuid-Limburg. Hiermee worden bestaande toeristisch-recreatieve attracties en nieuwe projecten zoals de recreatieve fiets- en wandelroutes van Via Belgica, Land van Kalk, de Leisure Lane en de Kalkbaan verbonden. De gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving versterkt de toeristisch-economische potentie, - structuur en vitaliteit van de regio.


Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden de Stationsstraat, het station, de perrons, het expeditieplein en de verloren sporen opnieuw ingericht. In de tweede fase wordt het zogenoemde werklandschap (de werkplaats en de rijtuigenloods) van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij aangepakt. Eind van dit jaar ligt er een definitief ontwerp en een kostenraming voor het totale plangebied. Na een technische uitwerking daarvan en een aanbesteding hopen gemeente en Provincie (die overigens eigenaar is van het spooremplacement, de infra en gebouwen) uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden.


Wethouder Wiel Schleijpen is blij met de bijdrage van 550.000 euro van de Provincie: “Wij zijn een kleine gemeente met grote ambities. We willen fors investeren in leefbaarheid en toerisme en dat wordt beloond met bijdragen van Provincie en Parkstad die erkennen dat die investeringen een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van de regio. Op die manier kunnen grootse plannen ook voor een kleine gemeente ineens heel realistisch worden.”