Limburg grijpt Nationaal Groeifonds met beide handen aan

7 september 2020

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg is enthousiast over de opzet van het Nationale Groeifonds, dat het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. Het fonds biedt nadrukkelijk kansen om het duurzame verdienvermogen van de Limburgse regio te versterken, zonder daarbij het belang van duurzaamheid uit het oog te verliezen. Kansrijke Limburgse projecten vergroten de bijdrage aan de brede welvaart van Nederland. Sterker nog: in voorbereiding op de aankondiging van het groeifonds zijn in de regio al drie concrete projecten benoemd, die perfect aansluiten bij de ambities van het kabinet en de doelstellingen van het fonds. We willen, via het instituut RegMed XB, van Nederland dé plek maken voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde. Samen met drie andere regio’s en met de Brightlands Maastricht Health Campus als kloppend hart. Om te komen tot nieuwe behandelmethoden voor chronische aandoeningen zoals diabetes en reuma. Daarnaast zetten we met onze partners in op de realisatie van een Circular Hub, die van Chemelot het hart moet maken van de verduurzaming van chemie en materialen. Ons derde project heeft als doel de Einstein Telescoop naar onze grensregio te halen, waarmee we een groot onderzoeksinstituut neerzetten dat helpt het heelal nog beter te begrijpen.

Drie projecten met blijvende positieve impact op de positie, de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de welvaart van Nederland op langere termijn. Maar daar blijft het niet bij. Het Nationale Groeifonds biedt ook aanknopingspunten voor andere grote projecten, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Denk aan internationale spoorverbindingen, leidingen voor energie en grondstoffen, maar ook aan versnelde digitalisering. Allemaal van cruciaal belang voor de toekomst van Nederland. Net als innovaties op het gebied van voeding en gezondheid, die we bijvoorbeeld via de Brightlands Campus Greenport Venlo gestalte geven. Gedeputeerde Staten zullen het voortouw nemen om kansen te grijpen en samen met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te komen tot aanvullende concrete aanvragen voor het Nationale Groeifonds. Zo werken we samen aan de welvaart van toekomstige generaties.