Fondsen op Naam geven sociale impuls aan Limburg

18 september 2020

Kleinschalige burgerinitiatieven een extra impuls geven zodat ze kwetsbare Limburgers nóg beter kunnen helpen en gemeenschappen versterken. Dat is wat de Provincie Limburg beoogt met de voortzetting van de samenwerking met het Oranje Fonds en Kansfonds tot juli 2023. Speciaal hiervoor zijn vrijdag 18 september twee Limburgse Fondsen op Naam gelanceerd:
Het Fonds Luc Janzen Provincie Limburg (met Oranje Fonds) en het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg (met Kansfonds). De fondsen zijn vernoemd naar twee op jonge leeftijd overleden Limburgers die op geheel eigen wijze een stempel hebben gedrukt op de wereld om hen heen.

De twee Fondsen op Naam richten zich op Limburgse initiatieven op het gebied van armoede, zelfredzaamheid, eenzaamheid, taalachterstanden en vitale leefgemeenschappen. De Provincie Limburg subsidieert elk fonds met € 300.000,00. Het Oranje Fonds en Kansfonds dragen extra bij, waarmee deze naamfondsen een krachtig en effectief instrument vormen op weg naar een vitale Limburgse samenleving. Met de fondsen wil de provincie de naamgevers eren en herdenken.
Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid):

We willen ook laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers, Luc Janzen als korporaal in Afghanistan met een groot hart voor de arme kinderen daar en de mensen om hem heen hier in Limburg.

Fonds Luc Janzen Provincie Limburg

Dit fonds is vernoemd naar kpl1 Luc Janzen uit Echt. Een geliefde, sociale jongen die op 22 mei 2010 op 25-jarige leeftijd om het leven kwam door een bermbom in Afghanistan. Zijn voornaamste reden om voor de tweede keer op uitzending te gaan, was dat hij de kwetsbare kinderen in het door oorlog verscheurde land wilde beschermen. Luc wilde niet boven de mensen, maar naast ze staan en was een echte verbinder. Zijn levenshouding sluit naadloos aan op de missie van het Oranje Fonds. Het Fonds zet zich in voor een verbonden samenleving, waarin niemand er alleen voor hoeft te staan. Het Oranje Fonds op Naam dat de naam van Luc Janzen draagt, gaat bijdragen aan verbondenheid op heel lokaal niveau. Hiermee worden zijn herinnering en drijfveren geëerd. Zijn ouders: “Wij vinden het heel bijzonder dat Luc op deze manier iets kan betekenen voor anderen.” Het Oranje Fonds nodigt sociale initiatieven die zich hier ook hard voor maken graag uit een aanvraag in te dienen. Meer informatie is te vinden op www.oranjefonds.nl/Fonds-Luc-Janzen-Provincie-Limburg

Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

In 1996 werd Robin Jung geboren in Afferden als middelste dochter van het echtpaar Hans Peter Jung en Simone Helmer. Gedurende haar korte leven had de meervoudig gehandicapte Robin (1996-2010) een grote positieve invloed op haar familie en omgeving. Zij communiceerde ondanks haar (taal)achterstand heel puur, van mens tot mens en deed mensen omzien naar elkaar. Kansfonds gelooft ook in een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Passend binnen de Sociale Agenda zal de focus van het nieuwe Fonds op Naam liggen op (kleinschalige) burgerinitiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven in relatie tot kwetsbare groepen. Haar ouders: “Robin heeft ons met een andere bril naar de wereld laten kijken. Haar onvoorwaardelijke openheid haalde het beste in ons naar boven. Dat gunnen we iedereen.”