Asbroekerheide in Leudal mogelijk stilste plekje van Nederland

10 september 2020

Het gebied Asbroekerheide in Roggel, gemeente Leudal, is vanaf volgende week mogelijk het stilste plekje van Nederland. Sinds 2003 heeft de Provincie Limburg tijdens monitoring-ronden telkens een dalend aantal decibellen geregistreerd. Jaarlijks daalde het geluid met gemiddeld 1 dB(A).

Voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder was dat de reden om de Asbroekerheide te nomineren voor de titel ‘stilste plekje van Nederland’. De twee andere twee finalisten van deze wedstrijd zijn gebieden in Drenthe (Dwingerderveld) en Overijssel (Haaksbergerveen). Volgende week, op dinsdag 15 september, wordt duidelijk of Asbroekerheide inderdaad tot het stilste gebied van het land wordt gekroond.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) probeert geluidhinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. De onafhankelijke organisatie streeft naar de bescherming van zogenoemde geluidsgevoelige gebieden. Vanwege het 50-jarig bestaan is de NSG op zoek gegaan naar het stilste plekje van Nederland.

Bosgebied

Asbroekerheide is een bosgebied in Roggel en bestaat voornamelijk uit naaldbos, dat werd aangeplant op een voormalig heide- en stuifzandgebied. Levend stuifzand is nog te vinden bij de Kirkelsberg. Het is aangewezen als stiltegebied. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende mens en hebben dan ook een duidelijke functie ten behoeve van extensieve recreatie. Ze zijn een belangrijke factor voor de leefbaarheid voor omwonenden. Daarnaast zijn stiltegebieden een voorwaarde voor de instandhouding van bepaalde fauna. In Asbroekerheide gaat het dan bijvoorbeeld om verschillende vogels die extra gevoelig voor geluid zijn, zoals de roerdomp, nachtzwaluw, boomleeuwerik en kraanvogel.

Minder geluid
Tijdens vier monitoring-ronden van de Provincie Limburg tussen 2003 en 2019 bleek Asbroekerheide het enige Limburgse gebied dat telkens een dalende trend in aantal dB(A)- geluid- liet zien. Jaarlijks daalde het geluid met 1 dB(A) tot 30 dB(A). Het beleid voor het behoud van het stille karakter van de gebieden kent 3 sporen: stiltebeleid, natuurbeleid en het actieplan Geluid. Het stiltegebied is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014) en daarmee onderdeel van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid.

Gedeputeerde Ruud Burlet: “Het is goed om te zien dat het aanwijzen van stiltegebieden werkt. Vaak is de druk op deze stiltegebieden groot, onder andere door recreatie. De gemeente Leudal heeft hier in het beheer een positieve rol gespeeld. Als Provincie hebben we ook ons steentje bijdragen door bij de reconstructie van de N279, vlakbij het gebied, bewust te kiezen voor asfalt dat geluid reduceert.”

Wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal: “Ik werd er helemaal stil van toen ik hoorde over deze nominatie. We zijn dan ook blij verrast dat we met deze plek genomineerd zijn voor het stilste plekje van Nederland. Dankzij de samenwerking met de Provincie hebben we deze mooie en stille plek weten te behouden. Nu is het afwachten of we op de eerste plek gaan eindigen, maar voor mijn gevoel hebben we al een hele mooie winst behaald!”