Herinvulling VMBO-locatie Panningen krijgt steun Provincie

14 oktober 2020

De Provincie Limburg draagt 375.000,- euro bij aan de herontwikkeling van de VMBO locatie in Panningen. Vandaag tekenden gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Rob Wanten daarvoor de gezamenlijke samenwerkingsagenda. Zo draagt de Provincie bij aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan verbetering van woon- en leefomgeving.

Leefbaarheid

De VMBO-locatie ligt tegen het winkelhart van Panningen aan. Met veel voorzieningen in de buurt. In het hoofdgebouw van de voormalige LTS wordt woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar minimaal 24 dementerende inwoners met hun partners terecht kunnen. De praktijklokalen worden verbouwd tot woningen en beeldbepalend groen blijft behouden. Op het overige deel van het terrein wordt ingezet op de bouw van minimaal 36 nieuwe betaalbare levensloopbestendige woningen en appartementen in een groene omgeving waar ontmoeten en samen leven centraal staan. Een plek waar jong en oud zich zeker thuis gaan voelen.

“De VMBO-locatie ontwikkelen we samen met buurtbewoners, dit geeft een extra impuls aan de leefbaarheid in de hele wijk. Het onderling contact is goed, mensen ontmoeten elkaar regelmatig en waar nodig wordt er voor elkaar gezorgd”, aldus wethouder Rob Wanten. “Dat merk je ook aan de belangstelling, interesse en het enthousiasme tijdens bijeenkomsten. Het is mooi dat de Provincie oog heeft voor dit soort ontwikkelingen en deze mee ondersteunt. Herstructurering van een locatie vraagt vaak om een investering van de overheid. Zeker als er ruimte gemaakt wordt voor een maatschappelijke en sociale invulling, iets waar in Peel en Maas behoefte aan is. Het is goed dat de Provincie het belang ziet en mee investeert. ”

De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment

“Voor de Provincie is het van groot belang dat er beweging komt in de woningmarkt. De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. Meer woningen voor senioren zorgen voor doorstroming vanuit de bestaande wijken. Zeker vanwege de combinatie met zorg voor dementerenden is dit een heel mooi plan. Mensen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en er komen gezinswoningen vrij voor jongeren. Daarnaast ben ik blij dat er hier wordt ingezet op hergebruik van het bestaande schoolgebouw. Een herkenbaar en beeldbepalend gebouw blijft bestaan. Bovendien is hergebruik duurzaam. Daarmee snijdt het mes van dit VMBO-plan aan meerdere kanten”, vertelt gedeputeerde Dritty.

Voortgang

De sloop van op de VMBO locatie is inmiddels afgerond. Om daadwerkelijk woningen te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Rond de zomer van 2021 wordt verwacht dat de raad daarover een besluit kan nemen. Het woon-zorgcomplex kan al eerder aan de slag met de noodzakelijke verbouwing.


Wethouder Rob Wanten en gedeputeerde Andy Dritty