Provincie investeert 1,4 miljoen in Venlose fietspaden

25 november 2020

Kaldenkerkerweg in Tegelen en Grubbenvorsterweg in Venlo

Gemeente Venlo ontvangt voor twee fietsroutes met belangrijke verkeersfunctie subsidie van de Provincie Limburg. Gedeputeerde Carla Brugman: “Limburg is een echte fietsprovincie, daarbij vind ik het belangrijk dat meer mensen veilig op de fiets kunnen stappen. Een goede fiets-infrastructuur is onmisbaar. Ongestoord onderweg, veilig naar school of je werk. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid én de portemonnee.”
Deze subsidies leveren een zeer positieve bijdrage aan de doelstelling ‘meer mensen (veilig) op de fiets’.

“Dit is een welkome provinciale bijdrage, die ons in staat stelt de inrichting van de  Grubbenvorsterweg en de Kaldenkerkerweg substantieel te verbeteren,” constateert wethouder Sjors Peeters (Verkeer). “We zijn dan ook erg blij dat de Provincie investeert in de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van deze twee belangrijke Venlose fietsverbindingen.”

€ 500.000,- subsidie voor Grubbenvorsterweg

Eén van de subsidies gaat naar de Grubbenvorsterweg; dat is een belangrijke school-thuisroute; de belangrijkste fietsverbinding voor schoolgaande jeugd van Grubbenvorst naar Venlo. Daarnaast is het een van de twee pijlers van de GreenPortBikeWay (de snelfietsroute tussen station Venlo, station Blerick en station Horst Sevenum). Deze fietssnelweg ontsluit het gehele werkgebied van Greenport Venlo. De Grubbenvorsterweg vervult een cruciale functie voor de fietser en het vrachtverkeer, maar is hier door het ontbreken van fietsvoorzieningen niet op ingericht. Door het groeiend vrachtverkeer, als gevolg van diverse industriële activiteiten op de noordoever van de haven, zou de onveiligheid toenemen en was een ingrijpende reconstructie nodig. De totale kosten bedragen € 2.600.000,- en zijn verdeeld over gemeente Venlo (€ 1.000.000,-), gemeente Horst aan de Maas (€ 600.000,-), Europese Unie (€ 500.000,-) en provinciale subsidie van € 500.000,-.

€ 900.000,- subsidie voor Kaldenkerkerweg

De Kaldenkerkerweg in Tegelen krijgt ook subsidie, omdat zij onderdeel is van de hoofdwegenstructuur van de gemeente Venlo en zodoende een belangrijke verkeersfunctie heeft. Enerzijds heeft de Kaldenkerkerweg een ontsluitende functie voor direct aanwonenden en bewoners van Tegelen Heide, alsmede voor de aan de Kaldenkerkerweg gelegen bedrijven. Anderzijds vervult de Kaldenkerkerweg een verbindende functie tussen Tegelen en Kaldenkerken voor grensoverschrijdend verkeer voor het vrachtverkeer en landbouwverkeer. De fietsroute langs de Kaldenkerkerweg is momenteel uitgevoerd als smalle fietsstrook en wordt omgevormd tot een vrijliggend fietspad aan  de zijde van de woningen. Zo worden de uitritten van de bedrijven vermeden en verbetert de verkeersveiligheid voor de fietsers aanzienlijk. De fietsroute vormt een belangrijke schakel in het grensoverschrijdend fietsroutenetwerk van gemeente Venlo.

Totale kosten bedragen € 2.300.000,- waarvoor gemeente Venlo € 1.400.000,- in de begroting opgenomen heeft.