Grenzeloos aan de slag met Euregionaal Onderwijs

11 november 2020

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat leerlingen in het onderwijs het belang inzien van buurtalen en euregionale cultuuraspecten. Daarom is de subsidieregeling Euregionaal Onderwijs 2020-2021 in het leven geroepen. Met deze subsidieregeling kunnen onderwijspartners steun van de Provincie krijgen om behaalde Goethe of Delf examens mee te financieren. Projecten die interculturele thema’s en geschiedenis toevoegen aan het bestaande curriculum komen ook in aanmerking. Nog tot en met 31 juli 2021 kan hier aanspraak op worden gemaakt.

Inventarisatie euregionaal onderwijs komt eraan!

De Provincie Limburg faciliteert al enkele jaren onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van Euregionaal onderwijs. Dan valt te denken aan buurtaalonderwijs en het uitwisselen van leerlingen over de grenzen heen. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport):

Euregionaal onderwijs helpt van jongs af aan nieuwsgierigheid te prikkelen naar de buurlanden, wat leidt tot het slechten van grenzen en een mooiere, economische krachtigere en slagvaardigere euregio.

Binnenkort komt de Expertgroep Euregionaal Onderwijs met een inventarisatie en oproep aan verschillende onderwijsinstellingen om te zien wat de stand van zaken is op het gebied van euregionaal onderwijs. Deze informatie helpt om ook in de toekomst het euregionaal onderwijs te bestendigen en helpen te ontwikkelen. Voor meer informatie kun je contact zoeken met de expertgroep via de vernieuwde website www.euregioonderwijs.nl Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van de Provincie Limburg. Hier staan alle subsidievoorwaarden op een rij.

Nieuwsbrief

Ook verschijnt er meerdere keren per jaar een nieuwsbrief waarin we de laatste ontwikkelen delen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van de Provincie Limburg.