‘Defensie en Provincie Limburg starten Vrijwillige Groene Brigade’

27 november 2020

In samenwerking met het Defensie start de Provincie Limburg een voor Nederland uniek pilotproject: de ‘Vrijwillige Groene Brigade’. Vanuit duaal werkgeverschap is het mogelijk om tien medewerkers van 13 Lichte Brigade te werven als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa), voor toezicht en handhaving in de provincie.

Met de komst van de pilot Vrijwillige Groene Brigade geeft de Provincie uitvoering aan haar belofte om het toezicht in het buitengebied te intensiveren. Zij vormen de flexibele schil van de Groene Brigade, die informatie gestuurd kunnen worden ingezet. Voor Limburg biedt dit ook op lange termijn perspectief om goede arbeidskrachten te laten instromen van tijdelijke boa’s op vacatures in vaste formaties bij Provincie en/of gemeenten bij een succesvol verloop van de pilot en aflopend contract bij de Defensiemedewerker.

Breed draagvlak

Brigadegeneraal Jan-Willem Maas, Commandant 13 Lichte Brigade Oirschot: “De pilot geeft mij de kans invulling te geven aan een adaptieve krijgsmacht en duaal werkgeverschap. Daardoor kunnen we beter gebruik maken van elkaars capaciteiten. Bovendien kan ik hierdoor militairen laten investeren in hun toekomst omdat een groot deel enig moment uitstroomt naar een andere baan”.

Duaal werkgeverschap

Dit project geeft aan militairen de kans om onder leiding van de Provincie Limburg de neventaak van boa uit te voeren in een nieuwe vorm van duaal werkgeverschap. Voordeel is dat dit ontwikkelingskansen biedt voor militairen en zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Daarnaast krijgt de Provincie de beschikking over extra opsporingsambtenaren, die bovendien hun ervaring en inzichten meenemen vanuit Defensie. De pilot komt voort vanuit de samenwerking binnen het Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB) Limburg en sluit aan bij de ‘Vernieuwend Verbinden’ gedachte van het college van Gedeputeerde Staten.

Routeplan

Op korte termijn zal er binnen 13 Lichte Brigade Oirschot worden gestart met het informeren en werven van personeel dat interesse heeft in de tien openstaande vacatures als groene vrijwilliger. Na een selectieprocedure zal begin 2021 gestart worden met een boa-opleiding. Naast de kosten voor de opleiding, verzorgt de Provincie ook het uniform, de uitrusting en andere (technische) faciliteiten die de zij nodig hebben in hun werk. Na afronding van de opleiding tot opsporingsambtenaar en kennismaking met de werkprocessen zal medio 2021 gestart worden met de eerste inzet van de groene vrijwilligers.

In de komende periode worden medewerkers van 13 Lichte Brigade Oirschot vanuit de eigen organisatie nader geïnformeerd en kunnen kandidaten zich aanmelden voor de 'Vrijwillige Groene Brigade'.

Veiligheid in buitengebied

De Groene Brigade bestaat momenteel uit zes Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa) in dienst van de Provincie Limburg. Zij voeren gezamenlijk met partners controles uit in heel Limburg. De Groene Brigade ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied. De aandachtspunten waarop zij zich richten zijn onder andere: afval, stroperij en recreatiedruk.