Voordrachten door Gedeputeerde Staten

26 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Limburg bereiden een voordracht voor, voor benoemingen in een bestuursfunctie bij een verbonden partij.

Het betreft een vacature voor drie commissarissen bij de Raad van Commissarissen (RvC) van Maastricht Aachen Airport BV.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 19 juni 2020.