Ontwikkeling Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot (ZSC) stopgezet

27 mei 2020

De Stuurgroep Chemelot 2025 constateert dat de kosten van een Zuidelijke Spooraansluiting voor Chemelot te hoog blijken te zijn en heeft unaniem besloten het project te beëindigen. De kosten zijn momenteel geraamd op ruim 30 miljoen euro en komen daarmee ruim boven het beschikbare budget uit dat in 2017 vastgesteld was op 25 miljoen euro excl. btw.

In 2011 ontstond het voornemen om een zuidelijke spooraansluiting te maken voor het Chemelot-terrein. Vervolgens zijn twee varianten (Krawinkel en Business Park Geleen) onderzocht en als ongeschikt bestempeld om technische en financiële redenen.

De derde variant, via de Mauritsspoorboog, was naar verwachting wel binnen het beschikbare budget te realiseren. Daarnaast voldeed deze Mauritsboogvariant aan de uitspraak van de gemeenteraad van Sittard-Geleen uit 2011, die ertoe strekte dat de geluidsoverlast in de wijken langs het spoor niet zou mogen toenemen door een zuidelijke aansluiting. De Mauritsspoorboog, die overigens geen relatie heeft met de herstructurering van het noordelijk gelegen Mauritspark zou hieraan voldoen.

Bij de verdere doorrekening van de Mauritsboogvariant bleek echter dat er sprake zou zijn van een aanzienlijke kostenoverschrijding van het beschikbare budget en hebben partijen dientengevolge besloten om de projectontwikkeling Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot stop te zetten.