Interreg Euregio Maas-Rijn opent COVID-19 projectoproep

28 mei 2020

Interreg A, het grensoverschrijdende subsidieprogramma van de Europese Unie, wordt in de
Euregio Maas-Rijn vorm gegeven door 13 samenwerkende regionale partners. In het kader van
de aanhoudende COVID-19-crisis opent het Interreg Euregio Maas-Rijn programma een speciale
projectoproep. Deze oproep staat open voor initiatieven ter bevordering van de
crisisresponscapaciteit in het kader van de COVID-19-uitbraak in de sectoren gezondheid,
openbare - en veiligheidsdiensten, openbaar administratief beheer en sociale diensten.

96 miljoen Europese middelen

Interreg V-A EMR 2014-2020 beschikt over EFRO middelen in de hoogte van 96 miljoen euro die
projecten in de regio ten goede komen. Het doel is om de kracht en het potentieel van de regio
over de grenzen heen te versterken. Daarom moeten de uitgekozen projecten actief knelpunten
en praktische barrières wegwerken om het potentieel van (en in) het programmagebied Interreg
EMR te versterken. Interreg V-A EMR financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit
EFRO en vanuit de regio’s zelf, aangevuld met middelen van de projectpartners.

Oproep

Gezien de dringende noodzaak aan ondersteuning is deze oproep open van 26 mei tot 8 juni
2020. Voor deze oproep stelt het programma een hoog ondersteuningspercentage van 90% EFRO
beschikbaar en moeten projecten enkel een vereenvoudigd aanvraagformulier indienen. Er is
een budget van EUR 4,163,850 vrijgemaakt voor deze oproep.

Informatie over de call is te vinden op website EMR


logo_NL