Belangrijke mijlpaal Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

18 mei 2020

Gedeputeerde Carla Brugman heeft vanochtend het eerste gat gemaakt in de oude dijk in Ooijen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De oude dijk, aangelegd na de watersnood van 1995, sloot een groot deel van het overstromingsgebied van de Maas af. Met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is dit hersteld. De Maas krijgt nu weer ruimte en de dorpen zijn daardoor beter beschermd.

De dijk sloot de Oude Maasarm, een 10 kilometer lange aftakking van de Maas, af. Deze Maasarm speelt een belangrijke rol bij de afvoer van hoogwater. Doel van de gebiedsontwikkeling is om de bescherming van de dorpen te combineren met het bieden van ruimte aan de Maas. Om dit te bereiken is de Maasarm deels verlaagd en vrijgemaakt van obstakels waardoor het Maaswater bij hoge waterstanden makkelijker weg kan stromen. Met het openbreken van de oude dijk staat het gebied, voor het eerst sinds 1995, weer open voor het water en is een belangrijk doel van het project gerealiseerd.


Gedeputeerde Carla Brugman:

Bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum staan naast hoogwaterbescherming ook leefbaarheid, economie en natuurontwikkeling centraal. Het doorbreken van de oude dijk is een belangrijke stap in het bereiken van deze doelen. We stellen het gebied, na 25 jaar plannen, onderzoeken, graven en bouwen weer open voor het water. Ik ben bijzonder trots dat we dit nu bereikt hebben en dat we in de laatste fase van dit gigantische project zitten. De inwoners van dit gebied hoeven zich geen zorgen meer te maken bij hoogwater en ze kunnen straks genieten van een prachtig nieuw natuurgebied in hun achtertuin.


Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een integraal project van de Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. De uitvoering is in handen van Mooder Maas, een aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Tot eind 2020 worden van Broekhuizen tot Geijsteren tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum combineert de veiligheidsdoelstelling met de ontwikkeling van 340 hectare nieuwe natuur en het scheppen van uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Ook de leefbaarheid van het gebied gaat er de komende jaren op vooruit.


Naast het reactiveren van de Oude Maasarm vinden er in het gebied allerlei andere belangrijke ontwikkelingen plaats. Enkele aspecten over de Oude Maasarm:


- De Oude Maasarm is 10 kilometer lang. Het Maaswater kan er bij hoogwater instromen tussen Broekhuizenvorst en Ooijen en het water stroomt er weer uit bij Wanssum en bij Blitterswijck.
- De Oude Maasarm zal zich regelmatig met Maaswater vullen. De verwachting is dat hij eens in de tien jaar echt meestroomt.
- Er zijn vier iconische bruggen over de Maasarm aangelegd. Door deze bruggen blijven de dorpen, ongeacht de waterstand, goed bereikbaar. Een aantal wegen in de Maasarm zijn juist verlaagd om ruimte te bieden aan het water.
- Nieuwe dijken beschermen de dorpen. Daar waar geen dijken zijn aangelegd is er sprake van een natuurlijke hoogte of is maatwerkbescherming geboden.
- Er ontstaat na afronding van de werkzaamheden een aaneengesloten, waterrijk en vrij toegankelijk natuurgebied van ruim 500 hectare waarmee de regio een nieuwe recreatieve en toeristische trekpleister heeft.


De werkzaamheden in het gebied duren nog tot eind 2020. Na afloop van de werkzaamheden is een waterstanddaling van 35 cm gerealiseerd bij hoogwater. Dit resultaat is tot in Roermond merkbaar. De gebiedsontwikkeling draagt daarmee bij aan de waterveiligheid voor een groot deel van Limburg.


Meer informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is te vinden op www.ooijen-wanssum.nl.