Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Heerlen

26 maart 2020

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Heerlen hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, in totaliteit 21 kandidaten gesolliciteerd, waaronder vier vrouwelijke en zeventien mannelijke. De sollicitanten uit de eerste openstelling van de vacature zijn in dit aantal meegenomen. Zij hoefden niet opnieuw te solliciteren.

Wat betreft de politieke gezindheid van de kandidaten kan het volgende worden gemeld:
CDA   4
VVD   4  
50PLUS   1
GroenLinks   1
Lokale partij  2
Partijloos of partij onbekend   9

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Procedure vanwege landelijke coronamaatregelen opgeschort
Inmiddels is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Heerlen, nadat de Commissaris van de Koning zijn voorselectie heeft afgerond, tijdelijk opgeschort vanwege de door de Regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het corona-virus. Het opschorten van burgemeestersprocedures is voor alle burgemeestersprocedures in Nederland het geval. In Limburg heeft dat betrekking op de procedures in Heerlen en Gennep.