Installatie van nieuw Statenlid de heer A. (Aissa) Meziani

29 juni 2020

Tijdens de Statenvergadering van 29 juni 2020 werd de heer Meziani geïnstalleerd tot Statenlid.

De heer Meziani, 49 jaar, woonachtig in Venlo, is de opvolger van Statenlid Rudy Tegels.
De heer Tegels heeft in verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Horst aan de Maas afscheid genomen van Provinciale Staten. Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement, werd de heer Meziani beëdigd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten.

Mevrouw J. (Jamie) Hendrickx werd beëdigd tot burgercommissielid van de Partij voor de Dieren als opvolger van mevrouw A. (Anne) Hanssen.

Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant stemden in met de herbenoeming van de heer prof. Dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen als bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van 6 jaar en ook hij werd tijdens bovengenoemde vergadering geïnstalleerd.

Beëdiging Aissa Meziani
Aissa Meziani legt de eed af en wordt daarmee beëdigd als Statenlid.