Eerste samenwerkingsagenda ondertekend

9 juni 2020

Op dinsdag 9 juni 2020 hebben Andy Dritty, gedeputeerde Provincie Limburg en Ruud Braun, wethouder gemeente Voerendaal hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsagenda ‘Versterken centra, kernen en wijken gemeente Voerendaal’. Hiermee is de eerste Samenwerkingsagenda, waarmee de kwaliteit van de Limburgse centra en kernen een impuls krijgt, een feit.

Andy Dritty, gedeputeerde Wonen, Provincie Limburg: “Samen met partners werken we aan veilige en leefbare buurten en wijken, waarbij de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar is. Het is mooi dat de gemeente Voerendaal samen met ons hier de schouders onder wil zetten en dat juist in deze tijd overheden doorgaan met hun investeringen.”

Samenwerkingsagenda ‘Versterken centra, kernen en wijken gemeente Voerendaal’

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsagenda worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Gemeente Voerendaal en Provincie Limburg over een drietal projecten, die zijn aangedragen door de gemeente.

Open Club Klimmen

Een project in deze samenwerkingsagenda betreft de Open Club Klimmen. Dit project is ontstaan uit een burgerinitiatief. Een Open Club is een nieuwe soort ontmoetingsplek die helemaal past in de huidige tijd. Een plek die er is voor iedereen. Jong en oud, met of zonder beperking. Een vertrouwde plek in het hart van de gemeenschap, waar inwoners van Klimmen elkaar kunnen ontmoeten voor sport, onderwijs, cultuur en zorg. De gemeente Voerendaal werkt met negen vaste partners (onderwijs, kinderopvang, zorgpartners, bibliotheek, sportverenigingen en zorgondernemers) samen om de Open Club tot een succes te maken. De Open Club Klimmen is ook opgenomen in het IBA-uitvoeringsprogramma en sluit aan op de gebiedsontwikkeling en de recreatieve routes van het Land van Kalk. In het plangebied worden ook circa 25 levensloopbestendige woningen gerealiseerd, waarmee de aansluiting op de dorpskern versterkt wordt.

Ruud Braun, wethouder Leefbaarheid, gemeente Voerendaal: “Voerendaal is trots met het ondertekenen van de eerste samenwerkingsagenda uit het programma KLC. Dit draagt bij aan onze ambitie om elke kern in onze gemeente leefbaar en toekomstbestendig te houden. Met name met het project Open Club Klimmen zetten we hier op een vernieuwende wijze op in.”

Woningbouwprojecten

De andere twee projecten zijn woningbouwprojecten in Klimmen en in Voerendaal. Beide projecten zijn onderdeel van het Programma Volkshuisvesting en zijn gericht op de ontwikkeling en realisatie van levensloopbestendige woningen. Op de locatie Houtstraat / Dr. Poelsstraat in Klimmen worden 20 levensloopbestendige sociale huurappartementen gerealiseerd. Voor de locatie aan het Raadhuisplein in Voerendaal zijn marktpartijen uitgenodigd om een plan in te dienen voor de bouw van 4 tot 6 levensloopbestendige woningen. De bouw van deze woningen voorziet in de vraag op de woningmarkt en draagt tevens bij aan de doorstroming waarmee (gezins-)woningen vrijkomen voor o.a. starters. De gemeente Voerendaal is verheugd met deze samenwerkingsagenda. Deze impuls is noodzakelijk en essentieel om de woonambities van de gemeente mogelijk te maken.