Eerste winnaar van fiets-challenge Op de Pedalen

23 juni 2020

Gedeputeerde Brugman reikt prijs uit aan Heerlenaar Armand Winthagen
Op dinsdag 23 juni werd er bij het Toon Hermans Huis Parkstad in Heerlen aangebeld door gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg. Op de Pedalen schrijft deze zomer een challenge uit om nog meer Limburgers op de fiets te laten stappen. In de eerste week werden 117 ritjes ingestuurd, samen goed voor meer dan 4600 kilometers Op de Pedalen. Heerlenaar Armand Winthagen won met zijn fietskilometers als eerste weekwinnaar een Fitbit (activiteitstracker).

Gedeputeerde Brugman:
“We willen in Limburg het aantal fietskilometers laten stijgen en tegelijkertijd meer mensen veilig op de fiets. We streven ernaar van fietsen weer de nieuwe norm maken. Via Op de Pedalen stimuleren we het gebruik van de fiets en wordt meteen een bijdrage aan het klimaat geleverd. Immers 2x per week 7,5 km fietsen levert een besparing van CO2-uitstoot op van 200 kilo per jaar. En dan nog een mooie bijdrage aan je gezondheid.”

Armand Winthagen is een fervent fietser en stapte eerder ook al Op de Pedalen voor zijn Toon Hermans Huis. In de afgelopen week fietste Armand in zeven ritjes 165,7 kilometer: “Ik fiets ontzettend graag, omdat het heerlijk ontspannend is. Het maakt het hoofd leeg.” Armand vindt het heel normaal om - ook als het regent - op de fiets te stappen. “Het leven zou moeten bestaan uit slapen, eten en fietsen. De challenge was voor mij dan ook ontzettend leuk en geen moeilijke opgave. Ik ben blij met de fitbit waarmee ik meteen allerlei gegevens kan meten.”

Op de Pedalen

Wie kiest voor de fiets, kiest voor een beter klimaat, een gezonder bestaan en een leefbare omgeving. Iedere kilometer op de fiets maakt mensen gezonder en gelukkiger, zorgt voor schonere lucht én levert lokale winst op. Op de Pedalen is een online én offline platform over de betekenis van fietsen in de transitie naar een moderne samenleving, dat mede mogelijk gemaakt wordt door de provincie Limburg. Op de Pedalen biedt inspiratie, acceleratie en incubatie en roept iedereen in Limburg op: laten we gaan fietsen!

Focus op fiets

Provincie Limburg vindt het belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren en probeert het fietsgebruik aantrekkelijk te maken door te investeren in goede en veilige fietsverbindingen. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets vaker als vervoermiddel te pakken. Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is. In de provinciale plannen wordt gepleit voor de uitvoering van (grensoverschrijdende) infrastructurele fietsprojecten. Een ander belangrijk component vormt gedragsbeïnvloeding om het fietsgebruik en de fietsveiligheid te bevorderen. Ook ketenmobiliteit, dus het gebruik maken van verschillende vervoermiddelen tijdens een reis, heeft haar plek in het provinciaal beleidskader Fiets 2019-2023 Focus op fiets. Evenals snelfietsroutes, die voor goede en snelle verbindingen tussen de verschillende grote steden en campussen moeten zorgen.

Oproep!

De komende maand zetten we samen verder koers om nog meer Limburgers op te roepen mee te gaan Op de Pedalen. Meedoen of ook kans maken op een Fitbit? Stuur dan je fietsritje in via het formulier op www.opdepedalen.nu


Winnaar Armand Winthagen met gedeputeerde Carla Brugman

Gedeputeerde Carla Brugman met de eerste weekwinnaar Armand Winthagen