Volgende stap in programma Maastricht, Working on Europe

15 juli 2020

Limburg blijft de werkplaats voor Europa. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten het programma Maastricht, Working on Europe in 2020 en 2021 voort te zetten en draagt 1,45 miljoen bij. In 2018 is gestart met het meerjarig programma ‘Maastricht, Working on Europe’. Met het programma wordt de Limburgse hoofdstad Maastricht gepositioneerd als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis- en visieontwikkeling, voor voor- en tegenstanders, rondom Europese thema's.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht hebben de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht en Maastricht University medio 2017 de bestuurlijke ambitie uitgesproken om gezamenlijk een duurzaam vervolg te geven aan het programma ‘Europe Calling’. In 2018 heeft dit een vervolg gekregen in het programma Maastricht, Working on Europe. Studio Europa geeft invulling aan dit samenwerkingsverband waarbij tevens het verbinden en versterken van initiatieven van verschillende partijen rondom Europese thema’s centraal staat. De eerste fase van het programma 2018-2019 is geëvalueerd en laat een positief beeld zien. De programma-aanpak van Maastricht, Working on Europe heeft in een korte periode veel en goede resultaten behaald. Het programma richt zich op drie pijlers: expertisecentrum voor Europa-gerelateerd onderzoek; het debat en dialoog voor een breed publiek over Europese thema’s en het uitdragen van het erfgoed van Europa vanuit het Verdrag van Maastricht.