Taskforce aan de slag met advies ‘Limburgs perspectief na coronacrisis’

1 juli 2020

Gedeputeerde Staten (GS) hebben dinsdag de voorzitter en de leden van de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) benoemd. Deze taskforce, onder voorzitterschap van prof. dr. Rianne Letschert, gaat GS adviseren over de manieren om na de coronacrisis de Limburgse samenleving nieuw perspectief op de toekomst te geven.

De taskforce zal rond 1 oktober met een advies komen over het perspectief en de mogelijkheden voor Limburg voor de lange(re) termijn.

Bij de samenstelling is gestreefd naar een zo divers mogelijke groep. Gezocht is naar vertegenwoordigers uit de sectoren industrie / bedrijfsleven / (digitale) dienstverlening, onderwijs, openbaar bestuur, cultuur, sport en/of zorg. Ook is gekeken naar de verhouding man/vrouw en leeftijdsopbouw.

In totaal hebben negentien mensen gereflecteerd op deelname. De niet-geselecteerde personen worden allen geïnterviewd. Op die wijze wordt ook hun bijdrage betrokken bij de advisering vanuit de taskforce.

De taskforce bestaat uit vier vrouwen en zes mannen. Dat zijn:

Voorzitter:
Letschert, Rianne Onderwijs / bestuur / SCP

Leden (alfabetische volgorde)

Naam en Sector
Blitterswijk, Clemens van  : Medische zorg
Dassen, Petra  : Openbaar bestuur
Goedmakers, Ronald  : Economie / Arbeidsmarkt
Head, Maaike  : Sport / Zorg
Heuvel, Martijn van den  : Openbaar bestuur
Lith, Nicolle van  : Cultuur
Sijbesma, Feike  : Economie / Industrie
Stoffels, Manuel  : Arbeidsmarkt
Temme, Bart  : Digitale dienstverlening / Sociale Agenda