Concept RES Zuid-Limburg aangeboden

15 juli 2020

De RES regio Zuid-Limburg heeft op 15 juli de concept RES (Regionale Energie Strategie) ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Met dit concept-bod draagt de RES Zuid-Limburg met een bandbreedte van 1.1 tot 1.9 terawattuur (TWh) duurzaam opgewekte energie haar steentje bij aan de landelijke opgave van 35 TWh.

Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeenten in deze deelregio’s geven ieder op hun eigen manier, maar wel in afstemming met elkaar, invulling aan de totstandkoming van de RES.

Met het concept-bod eindigt de technische fase van de ontwikkeling RES Zuid-Limburg. Daarna zal het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een kwalitatieve analyse uitvoeren. Hierbij kijkt het PBL naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie.

In de komende maanden werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg, het Waterschap en Enexis de concept RES verder uit tot de definitieve RES 1.0. Daarbij worden maatschappelijke partners als gemeenteraden, inwoners en bedrijven actief betrokken, om zo uiterlijk 1 juli 2021 een breed gedragen bod bij het Rijk te kunnen indienen.

Meer informatie over concept RES Zuid-Limburg